Despre comuna Solovăstru

Comuna Solovăstru este o comună situată în județul Mureș, Transilvania, România.

Comuna Solovăstru, cu satele Solovăstru şi Jabeniţa, este aşezată în Estul Podişului Transilvaniei, în Depresiunea Gurghiului care se deschide larg spre cea a Mureşului, la Est de Municipiul Reghin.
Teritoriul comunei Solovăstru este limitat la est de teritoriul comunei Gurghiu, la vest de teritoriul Municipiului Reghin, la sud de teritoriul comunei Beica de Jos, iar la Nord de teritoriul comunei Ideciu de Jos.

Relieful comunei Solovastru este variat, neomogen. Comuna este așezată la capătul de vest al Depresiunii Gurghiului și cea mai mare parte a teritoriului o formează șesul râului Gurghiu. Spre nord, paralel cu lunca, este dealul încadrat în lanțul deluros subcarpatic. Este vorba de Dealul Jabenitei – cu măgura Sănioară care se termină cu botul de deal – Capu Dealului. Paralel cu lunca râului se află terasele care se întind de la vest spre est cu o difență de nivel de aproximativ 30 de metri una față de alta.

0 locuitori
Populație
0 KM2
Suprafață