Anunț privind închirierea pășunilor comunale, proprietate privată a comunei Solovăstru, prin procedura de atribuire directă

Leave Your Comment