PROCES VERBAL PRIVIND STABILIREA PRIN TRAGERE LA SORȚI A ORDINII DE ÎNSCRIERE PE BULETINELE DE VOT PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI ȘI A CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 87 SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL MUREȘ

Leave Your Comment